Kurssit

Kurssit ovat harrastajaryhmille suunnattuja pidempiä kokonaisuuksia, joiden aikana aiheeseen ehditään perehtyä rauhassa ja syvemmin. Kurssit koostuvat vähintään kolmesta tapaamiskerrasta ja ne toteutetaan tilaajan omissa tiloissa. Tarkempi sisältö toteutetaan aina kurssikohtaisesti. Kirjoittaja- ja kirjallisuuskurssit on mahdollista toteuttaa myös verkkokurssina.

Kurssit tarjoavat sekä tietoa, taitoja että elämyksiä. Osallistujilta ei vaadita aiempaa kokemusta sanataiteesta, kirjoittamisesta tai teatterin tekemisestä. Tiukan laatu- ja tuloshakuisuuden sijaan kursseilla keskeistä on tekemisen ilo ja uusien asioiden kokeilu kannustavassa ja innostavassa ilmapiirissä.

Oletko kiinnostunut tilaamaan kurssin? Ota yhteyttä

Koulutuksista löydät luovien menetelmien täydennyskoulutuksia.
Työpajoista löydät lyhyempiä makupaloja kaikenlaisille ryhmille.

Tila kirjoittaa -kirjoittajakurssi

Haluaisitko kirjoittaa, mutta et kuitenkaan saa aikaiseksi? Mitä, miksi ja milloin voisi kirjoittaa? Kurssilla sulatellaan kirjoittamisen ja luovuuden jumeja ja etsitään omaa tapaa kirjoittaa ja olla kirjoittaja. Kurssi koostuu keskusteluista, eri pituisista kirjoitusharjoituksista sekä vertais- ja ohjaajapalautteista.

Kurssi on mahdollista toteuttaa myös verkkokurssina!

Lukulupa-kirjallisuuskurssi

Kurssilla luetaan kirjallisuutta, jaetaan vinkkejä ja keskustellaan yhdessä lukukokemuksesta lukupiirin tyyliin. Huomiota kiinnitetään myös erilaisiin tapoihin ja näkökulmiin tulkita tekstejä. Samalla tutustutaan kirjallisuustieteen keskeisiin käsitteisiin. Pääpaino on silti lukemisen ilossa ja sen jakamisessa.

Kurssi on mahdollista toteuttaa myös verkkokurssina!

Lavalupa-teatterikurssi

Teatteri on kuvitteluleikkiä, joka sopii niin lapsille kuin aikuisille. Rooliin ja toisenlaisiin todellisuuksiin eläytyminen on vapauttavaa, etenkin kun se tapahtuu turvallisessa ryhmässä. Siinä sivussa terästyvät vuorovaikutus- ja läsnäolotaidot. Kurssilla tehdään erilaisia teatteri-ilmaisun harjoituksia lempeällä ja kannustavalla otteella.

Mokalupa-improvisaatiokurssi

Moka on lahja, kuuluisa fraasi kertoo. Improvisaatiokurssilla rentoudutaan, hullutellaan ja otetaan iloisia irtiottoja arkeen. Samalla tullaan terästäneeksi vuorovaikutus- ja läsnäolotaitoja tutustumalla improvisaation periaatteisiin, kuten hyväksymiseen ja kuuntelemiseen.