Havainnontekijän harjoituskirja

Kirjoittaminen on havainnointia.

Luovan kirjoittamisen e-opas

Miten kirjoittamista voi lähestyä havainnoinnin ja eri aistien kautta? Havainnontekijän harjoituskirja sisältää kirjoitusharjoituksia, jotka antavat sytykkeitä hetkiin, kun tekisi mieli kirjoittaa, muttei tiedä mistä.

Materiaali sisältää ajatuksia havainnoinnin ja kirjoittamisen yhteyksistä sekä 16 innostavaa kirjoitusharjoitusta, joista osa on lyhyempiä ja osa monivaiheisempia.

Harjoitukset sopivat niin vasta aloitteleville kuin jo pidempään kirjoittaneille. Ne auttavat mm. hyödyntämään aisteja ja havaintoja kirjoittamisessa, suhtautumaan omiin teksteihin lempeämmin ja uteliaammin, lähestymään kirjoittamista prosessina sekä löytämään kirjoitushetkiä ja -iloa keskeltä arkea.

Maailma on täynnä materiaalia. Riittää, kun katselee ympärilleen tai uppoutuu muistoihin ja kuvitelmiin. Riittää, että tekee huomioita ja havaintoja. Ihmettelee ja on utelias, avaa aistit ja kirjaa ylös, mitä ne kertovat.

Havainnontekijän harjoituskirja
Ladattava e-opas
Tekstit ja kuvitukset: Eeva Åkerblad

Hinta: 16,90 €

Mitä materiaali sisältää?

Materiaali on pdf-muotoinen tiedosto, joka sisältää 16 luovan kirjoittamisen harjoitusta sekä ajatuksia kirjoittamisen ja havainnoinnin yhteyksistä.

Voit tarkastella opasta tietokoneelta, puhelimelta tai halutessasi myös tulostaa sen. 

Osa tehtävistä on nopeampia tehdä, osa koostuu monesta vaiheesta. Harjoituksia voi tehdä järjestyksessä tai poimia hetkeen sopivan mistä kohtaa tahansa. 

Samaan harjoitukseen voi palata uudestaan ja uudestaan: erilaisina päivinä se tuottaa erilaisia tekstejä.

Materiaalin kuvituksena on värikkäitä kollaaseja, jotka innostavat yhdistelyyn ja kokeiluun.

Mikä on harjoitusten tavoitteena?

Harjoitukset auttavat pääsemään kirjoittamisessa alkuun ja tuomaan kirjoittamisen iloa keskelle arkea. Samalla ne innostavat ihmettelemään ja havainnoimaan. Kirjoittaminen tarvitsee havaintoja, mutta on myös havainnointia itsessään.

Kirjoitusharjoitusten myötä syntyy tekstimateriaalia, joka voi osoittautua käyttökelpoiseksi myöhemmin. Tärkeintä ei silti ole tuotos vaan tekeminen: kirjoittaminen ja havaintojen tekemisen nautinto.

Harjoituksia voi hyödyntää myös lämmittelynä tai apuvälineenä isommille kirjoitusprojekteille.

Kenelle materiaali sopii?

Tehtävät sopivat sekä aloitteleville että kokeneille kirjoittajille. Ne soveltuvat sekä tavoitteellisesti kirjoittaville ja heille, jotka kirjoittavat ennen kaikkea itseään varten ja huvin vuoksi.

Harjoitukset voivat syventää ja laajentaa omaa kirjoittamista, tai rohkaista ylipäätään kirjoittamaan.

Harjoituksissa tekstin tuottamiseen suhtaudutaan lempeästi, rennosti ja uteliaasti. Teksti ei ole lopullinen teos vaan itu, aines tältä kohtaa; yksi vaihe prosessissa.

Materiaalia voi käyttää myös luovan kirjoittamisen ohjaamiseen. Se on suunnattu aikuisille, mutta sovellettavissa myös lapsille ja nuorille.

Testaajien kommentteja:


”Tulen varmasti palaamaan materiaalin pariin vielä monta kertaa inspiraatiota ja kirjoitusharjoituksia kaivatessani. Ajatus itsestä havainnontekijänä kutkuttaa ja saa tarkkailemaan ympäristöä kirjoittajana uudella tavalla vahvistaen samalla kuvaani siitä, että minäkin voin ja osaan kirjoittaa.””Materiaali auttaa kirjoittamisesta kiinnostutta havainnoimaan ja sanoittamaan havainnoimaansa paremmin. Harjoitukset tarkentavat ja monipuolistavat omaa kirjoittamista ja niitä voi käyttää myös oman kirjoittamisprosessin lämmittely- ja/tai ideointiharjoituksina. Materiaali ohjaa kirjoittamaan rennolla otteella ja olemaan tyytyväinen siihen, mitä harjoituksen aikana syntyy. Se myös siis madaltaa kynnystä kirjoittaa silloinkin, kun kirjoittaminen ei etukäteen houkuttele. Materiaali opettaa luottamaan omaan intuitioon ja antaa kirjoittajalle itsevarmuutta. Suosittelen lämpimästi kaikille, joilla sydän sykkii kirjoittamiselle ja siinä vapautumiselle, ja uusia kirjoittamisen aiheita etsiville!””Materiaali auttoi löytämään inspiraatiota innostavalla ja mielekkäällä tavalla. Osa harjoituksista on helppo toteuttaa suhteellisen pikaisestikin, mikä on on arjessa hyvä asia – kirjoittamishetkelle ei tarvitse aina varata esimerkiksi vapaapäivää vaan inspiraatiota voi ylläpitää lyhyemmissä hetkissäkin. Ihania, konkreettisia tapoja ruokkia luovuutta. Tykkäsin aistien hyödyntämisestä, sillä niitä voi käyttää kaikissa hetkissä. Pidin siitä, että harjoitukset olivat tiiviisti kuvattuja, jolloin niihin tarttuminen tuntuu innostavalta, eikä työläältä. Myös visuaalisesti kaunis kokonaisuus.”

Olisiko kirjoittamisen aika?