Työpajat

Sanataiteen ja draaman työpajoissa tehdään erilaisia matalan kynnyksen harjoituksia lempeässä ja kannustavassa ohjauksessa.

Kaikissa pajoissa korostetaan tuotoksen laadun sijaan yhdessä tekemisen ja uuden kokeilemisen iloa, mielikuvittelun voimaa ja jokaisen omannäköistä tapaa tulkita ja tehdä.

Pajat sopivat esimerkiksi päiväkoteihin, kouluihin, toiminta- ja päiväkeskuksiin, kirjastoihin, museoihin ja yrityksiin.

Alta löydät esimerkkejä pajakokonaisuuksista ja niille parhaiten soveltuvista kohderyhmistä. Sisältöä, kestoa ja kohderyhmää voidaan mukauttaa tilaajan toiveiden mukaisesti.

Oletko kiinnostunut tilaamaan pajan? Vai etsitkö jotakin vähän toisenlaista? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Mokalupa

Kaikki iät on leikki-ikiä! Pajassa tutustutaan improvisaatioteatterin perusteisiin kuten kuunteluun ja hyväksymiseen kokeilemalla erilaisia leikkejä ja harjoituksia. Samalla rentoudutaan, hullutellaan ja otetaan iloinen irtiotto arjesta ja sen tavanomaisista rooleista.

Kohderyhmä: lapset, nuoret, aikuiset, erityisryhmät

Runoralli

Mitä runo voi olla? Hykerryttävä, outo, kaunis, kummastuttava, samastuttava — vaikka mitä! Sanataidepajassa tutustutaan niin lukemalla, kirjoittamalla kuin toiminnallisesti erilaisiin runoihin ja kokeillaan omien runojen kirjoittamista.

Kohderyhmä: lapset, nuoret, aikuiset, erityisryhmät

Kirjaleikki

Pajassa herätetään kirja eloon erilaisten leikkien ja draamaharjoitusten avulla. Toiminnallinen ja elämyksellinen paja rikastuttaa mielikuvitusta ja innostaa heittäytymään kaikin aistein tarinoiden ja lorujen vietäväksi. Samalla se vahvistaa lapsen suhdetta kieleen, kirjallisuuteen ja monipuoliseen itseilmaisuun. Osallistujalta ei vaadita luku- tai kirjoitustaitoa.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus, eskarit

Tarinataikurit

Pajassa valmistetaan ryhmän ihkaoma ja ennennäkemätön yhteinen kertomus. Menetelminä käytetään mm. sadutusta sekä erilaisia toiminnallisia draamaharjoituksia.  Samalla tarjoillaan mielikuvitukselle herkullista pureksittavaa ja rentoudutaan mukavan ja elämyksellisen yhteisen tekemisen äärellä. Osallistujalta ei vaadita luku- tai kirjoitustaitoa.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus, eskarit, erityisryhmät

Tarinaraksa

Miten rakennetaan kertomus? Ensin on etsittävä ja tuotettava rakennusmateriaalia. Sitten on tehtävä jonkinlainen rakennussuunnitelma — ja lopulta ryhdyttävä rakennuspuuhiin. Välillä on purettava ja tehtävä jotakin toisin. Viimein sen huomaa: tämä talo on valmis!

Sanataidepajan aikana valmistetaan vaihe vaihe vaiheelta oma kertomus.

Kohderyhmä: alakoululaiset

Tunnetolkku

Millaisia sanoja tunteille on olemassa? Missä ne tuntuvat, miten ne näkyvät ja mitä niille tehdään? Sanataidepajassa harjoitellaan tunnetaitoja toiminnallisesti, monikanavaisesti ja matalalla kynnyksellä: leikkien, kirjoittaen, esittäen ja keskustellen, yhdessä tekemisen iloa ja lempeää leikillisyyttä unohtamatta. Tavoitteena on rikastuttaa tunnesanastoa ja avata taiteen keinoin uusia väyliä tunteiden tunnistamiselle ja ilmaisulle.

Kohdeyhmä: alakoululaiset

Omin sanoin

Sanataidepajassa tehdään erilaisia luovan kirjoittamisen harjoituksia lempeällä otteella. Laatukriteerien sijaan huomio kiinnitetään ilmaisun iloon ja jokaisen kirjoittajan äänen ainutlaatuisuuteen. Aiempaa kokemusta luovasta kirjoittamisesta ei tarvita.

Kohderyhmä: lapset, nuoret, aikuiset, erityisryhmät

Liikkuva lause

Toiminnallisessa sanataidepajassa lähestytään kirjoittamista keho ja leikki edellä. Pajan aikana kokeillaan monipuolisia kirjoitus-, liike- ja draamaharjoituksia. Tavoitteena on pehmennellä luovuuden jumeja moniaistisesti ja leikin varjolla.

Kohderyhmä: lapset, nuoret, aikuiset, erityisryhmät