Koulutukset

Luovien ja taidelähtöisten menetelmien koulutukset on suunnattu opetus- ja kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Tarkemmat kuvaukset löytyvät alta. Koulutukset ovat sovellettavissa myös esimerkiksi museo- ja kirjastoalalle.

Koulutukset tarjoavat omaan työhön sovellettavia ideoita ja työkaluja sekä kokemuksen taidetoimintaan osallistumisesta. Koulutusten kestot ovat aina kolmesta tunnista ylöspäin ja ne toteutetaan tilaajan omissa tiloissa.

Oletko kiinnostunut tilaamaan koulutuksen? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!
Etkö löydä aivan sitä, mitä etsit? Ota silti yhteyttä, koulutusten sisällöt ovat sovellettavissa!

Opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille ja opiskelijoille

  • Luova arki kasvatuksessa
  • Draama oppimisen menetelmänä
  • Sanataide oppimisen menetelmänä

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille

  • Taide kohtaamisen tukijana
  • Draama tutuksi
  • Sanataide tutuksi

Koulutukset

Luova arki kasvatuksessa

Opetus- ja kasvatusala

Taiteen ei tarvitse olla jossakin tuolla, vaan se voi olla myös tässä, keskellä arkea. Taiteen tekemisen kautta voidaan oppia sekä taiteesta että siihen yhdistetyistä oppisisällöistä – ja samalla itsestä, muista ja maailmasta. Mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaa? Miten taide voisi tukea oppimista ja kohtaamista?

Koulutuksessa tutustutaan käytännönläheisesti erilaisiin taidelähtöisiin, elämyksellisiin ja toiminnallisiin harjoituksiin etenkin draamakasvatuksen ja sanataiteen alueilta sekä toimintaa ohjaaviin tausta-ajatuksiin. Osallistuja saa paitsi työkaluja omaan työhönsä myös kokemuksen taidetoimintaan osallistumisesta. Samalla pohditaan kokeillen ja keskustellen, mitä luova arki voisi kasvatuksessa olla.

Draama oppimisen menetelmänä

Opetus- ja kasvatusala

Draama lainaa teatterin keinoja, mutta on hedelmällinen ja innostava menetelmä lähes minkä tahansa oppiaineen sisällön tai laaja-alaisen tavoitteen oppimiseen. Draaman ytimessä ovat yhdessä toimiminen, toiminnallisuus, kokemuksellisuus, vuorovaikutus sekä roolin ja fiktion luomat mahdollisuudet. Eläytymällä fiktioon voidaan tutkia todellisuutta turvallisen välimatkan päästä. Painoarvo on esiintymisen ja esitysten sijaan tekemisen prosessissa sekä kokemuksessa ja sen reflektoinnissa. Koulutuksessa perehdytään draamaan ja sen ohjaamiseen käytännönläheisesti. Aiempaa kokemusta draamasta tai teatterista ei tarvita.

Sanataide oppimisen menetelmänä

Opetus- ja kasvatusala

Sanataide on kirjoittamista ja lukemista, mutta myös puhumista ja kuuntelemista. Ennen kaikkea se on kielen käyttämistä. Kieli läpäisee kaiken oppimisen, oli kyseessä sitten mikä tahansa oppiaine. Kielen avulla kuvaamme ja rakennamme todellisuutta, mutta se voi myös viedä meidät leikkiin ja fiktion riemuihin. Koulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti sanataiteen ja luovan kirjoittamisen moninaisiin mahdollisuuksiin oppimisen tukijana. Aiempaa kokemusta sanataiteesta tai luovasta kirjoittamisesta ei tarvita.

Taide kohtaamisen tukijana

Sosiaali- ja terveysala

Koulutuksessa perehdytään taidelähtöisiin menetelmiin ja pohditaan, millaista luova arki voisi olla erilaisissa sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä. Erityisesti käsitellään taidetoimintaa kohtaamisen, toimijuuden ja yhteisöllisyyden tukijana. Koulutuksessa tutustutaan käytännönläheisesti erilaisiin taidelähtöisiin, elämyksellisiin ja toiminnallisiin harjoituksiin etenkin draamakasvatuksen ja sanataiteen alueilta sekä toimintaa ohjaaviin tausta-ajatuksiin. Osallistuja saa paitsi työkaluja omaan työhönsä myös kokemuksen taidetoimintaan osallistumisesta.

Draama tutuksi

Sosiaali- ja terveysala

Draama lainaa teatterin keinoja, muttei rajoitu vain teatterilavoille. Draaman ytimessä ovat yhdessä toimiminen, toiminnallisuus, kokemuksellisuus, vuorovaikutus sekä roolin ja fiktion luomat mahdollisuudet. Painoarvo on esiintymisen ja esitysten sijaan siinä, mitä tapahtuu tekemisen prosessin aikana. Draaman menetelmiä voidaan soveltaa mille tahansa osallistujaryhmälle. Koulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti draaman ja soveltavan teatterin mahdollisuuksiin erilaisissa sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä. Aiempaa kokemusta draamasta tai teatterin tekemisestä ei tarvita.

Sanataide tutuksi

Sosiaali- ja terveysala

Sanataide on kirjoittamista, lukemista, puhumista ja kuuntelemista. Ennen kaikkea se on kielen käyttämistä. Kielen avulla kuvaamme ja rakennamme todellisuutta ja identiteettiämme, mutta se voi myös viedä meidät mielikuvitukseen, leikkiin ja fiktion riemuihin. Sanataide imee itseensä aineksia myös muista taiteenlajeista, ja se voi olla paljon muutakin kuin luovaa kirjoittamista. Koulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti sanataiteen mahdollisuuksiin erilaisissa sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä. Aiempaa kokemusta sanataiteesta tai luovasta kirjoittamisesta ei tarvita.